dostupná čísla


Announcement of the Best Paper Award

2.1.2019

Vyhlášení Ceny za nejlepší studii publikovanou v časopise DTK

 

S cílem povzbudit publikování vysoce kvalitních a teoreticko-metodologicky inspirativních historických studií oznamuje časopis Dějiny – teorie – kritika / History – Theory – Criticism vypsání bieniální Ceny za nejlepší publikovanou studii. Do hodnocení budou zařazeny všechny studie otištěné v hlavní rubrice Studie a eseje časopisu DTK v letech 2019 a 2020. Finanční ocenění ve výši 10 tisíc Kč (cca 400 euro) poskytuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.