dostupná čísla


1-2007 / Diskuse a rozepře / Jan Horský

„Smysl dějin“ – „národ“ – a priori

Možná past diskurzivních a myšlenkových stereotypů?

Jan Horský

Jan Horský (*1963), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , honza.horsky@seznam. cz       další články autora

Úvahy Jana Horského nejsou zamýšleny jako přímá polemika s úvodním esejem Miloše Havelky k antologii Spor o smysl českých dějin, díl 2: 1938–1989, ale zaměřují se na noetické a metodologické problémy, spojené s pojmy „smysl dějin“ a „národ“, které takříkajíc oscilují jak v Havelkových textech, tak v textech, jež do své antologie jako editor zařadil. Horský klade důraz na texty ze 70. let 20. století ve spojení s reakcemi, jež vzbudil dokument Charty 77 Právo na dějiny. Horský navíc detailně analyzuje Havelkův pojem „symbolického centra“ a odkrývá jeho vliv na formování velmi rozdílných a často protichůdných obrazů dějin.

zpět na obsah

stáhnout článek