dostupná čísla


Obsah časopisu

Poznámky na úplný okraj druhého dílu Sporu o smyslu českých dějin

Martin C. Putna

Martin C. Putna (*1968), působí na Fakultě humanitních studií UK , 11933@fhs.cuni.cz       další články autora
Diskusní příspěvek Martina Putny rozlišuje v úvahách o „smyslu českých dějin“ tři ideologicky definované pozice. Jde o katolickou, protestantsko-masarykovsko-demokratickou a (post)marxistickou. Putna tvrdí, že nejblíže Havelkově pozici je (protestantsko)-masarykovsko-demokratická a že Havelka má sklon nazírat katolickou pozici „zvnějšku“ a se zřejmým odstupem. Pokládá Havelkův výběr textů katolických autorů za ne zcela reprezentativní a navrhuje, že například pro Konstantina Miklíka a Františka Schwarzenberga lze nalézt daleko charakterističtější texty a v případě Josefa Bezdíčka text do antologie vlastně nepatří. Naproti tomu také tvrdí, že do antologie měly být zařazeny texty takových katolických autorů, jako byl Jaroslav Durych, Jan Scheinost, Rudolf Ina Malý nebo Adolf Kajpr.