dostupná čísla


Obsah časopisu

Přátelská odpověď přátelským recenzentům i kritikům

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , Milos.Havelka@fhs.cuni.cz       další články autora
Miloš Havelka odpovídá především na kritiku Martina Putny a tvrdí, že východiskem pro studium geneze sporu o smysl českých dějin nebyla meta-ideologie, nýbrž sociologie vědění. Zároveň uvádí důvody, které ho vedly k tomu, že do antologie nevybral texty odpovídající na Kunderův esej z roku 1969 Český osud a proč nezařadil texty marxistů, především Nejedlého. V reakci na Putnovu kritiku vztahující se k nereprezentativnímu charakteru textů od katolických autorů brání Havelka svůj výběr a odkazuje k předmluvě antologie, která detailně vysvětluje, proč nezařadil texty Zdeňka Kalisty a Bohdana Chudoby.