Issues Accessible Online


1-2007 / Recenze a reflexe / Miloš Havelka

JAN PATOČKA, Umění a čas, svazek 1–2; JAN PATOČKA, Češi, svazek 1–2

Praha 2004, Oikoymenh, 543 s., 451 s.; Praha 2006-2007, Oikoymenh, 901 s., 415 s.

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , Milos.Havelka@fhs.cuni.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article