Issues Accessible Online


1-2007 / Recenze a reflexe / Jan Horský

MILOŠ SLÁDEK (ed.), Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvých dvou třetin 18. století

Praha 2005, Argo, 533 s.

Jan Horský

Jan Horský (*1963) teaches at the Faculty of Humanities of the Charles University in Prague , honza.horsky@seznam. cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article