dostupná čísla


Obsah časopisu

JANA MALÍNSKÁ, Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století

Praha 2005, Slon – Libri, 173 s.

Denisa Nečasová

Denisa Nečasová (*1974), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , mojeschrank@seznam.cz       další články autora