Issues Accessible Online


2-2006 / Recenze a reflexe / Lenka Řezníková

MILAN ŘEPA, Poetika českého dějepisectví

Brno 2006, Host, 260 s.

Lenka Řezníková

Back to contents

Download article