dostupná čísla


2-2006 / Recenze a reflexe / Jan Horský

FRANK FÄTKENHEUER, Lebenswelt und Religion. Mikro-historische Untersuchungen an Beispiel aus Franken um 1600

Göttingen 2004, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band 198), 396 s.

Jan Horský

Jan Horský (*1963), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , honza.horsky@seznam. cz       další články autora

zpět na obsah

stáhnout článek