Issues Accessible Online


Journal Contents

KATEŘINA HORNÍČKOVÁ, MICHAL ŠRONĚK (edd.), Umění české reformace (1380–1620)

Praha 2010, Academia, 556 s.

František Šmahel

František Šmahel (*1934), působí v Centru medievistických studií , fsmahel@iol.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article