Issues Accessible Online


Journal Contents

KAMIL ČINÁTL, Dějiny a vyprávění. Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa

Praha 2011, Argo, 384 s.

Roman Pazderský

Roman Pazderský (*1988) is a PhD student at the Faculty of Philosophy of the Charles University in Prague , pazderskyroman@seznam.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article