Issues Accessible Online


2-2011 / Recenze a reflexe / Marek Jakoubek

HORSKÝ JAN, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy

Praha 2009, Argo, 340 s.

Marek Jakoubek

Marek Jakoubek (*1975), působí na FF Západočeské univerzity v Plzni , jakoubek@ksa.zcu.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article