Issues Accessible Online


1-2012 / Recenze a reflexe / Denisa Nečasová

MILENA LENDEROVÁ, BOŽENA KOPIČKOVÁ, JANA BUREŠOVÁ, EDUARD MAUR (edd.), Žena v českých zemích od středověku do 20. století

Praha 2009, Nakladatelství Lidové noviny, 554 s.

Denisa Nečasová

Denisa Nečasová (*1974), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , mojeschrank@seznam.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article