Issues Accessible Online


1-2012 / Recenze a reflexe / František Šmahel

MILENA BARTLOVÁ, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou

Praha 2012, Argo, 406 s., 240 obr.

František Šmahel

František Šmahel (*1934), působí v Centru medievistických studií , fsmahel@iol.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article