Issues Accessible Online


Journal Contents

DANIELA TINKOVÁ, Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě

Praha 2011, Argo, 360 s.

Jan Horský

Jan Horský (*1963) teaches at the Faculty of Humanities of the Charles University in Prague , honza.horsky@seznam. cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article