dostupná čísla


Obsah časopisu

Narativistická kritika dějepisectví a rozhraní mezi historiografií a (přírodní) vědou a mezi dějepisnou konstrukcí a literární fikcí

Jan Horský

Jan Horský (*1963), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , honza.horsky@seznam. cz       další články autora

Prostřednictvím příspěvku Jana Horského a Jakuba Češky redakce časopisu Dějiny – teorie – kritika otvírá diskusi na téma narativismu a narativistické kritiky dějepisectví. Rádi bychom touto cestou vyvolali debatu, která by vedla k hlubšímu promýšlení podob historického vyprávění, s důrazem na interdisciplinární přístup na pomezí mezi historií a literární vědou.

zpět na obsah

stáhnout článek