Issues Accessible Online


2-2013 / Recenze a reflexe / Roman Pazderský

HANA KÁBOVÁ, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

České Budějovice – Pelhřimov 2013, Společnost pro kulturní dějiny – Nová tiskárna Pelhřimov, 608 s.

Roman Pazderský

Roman Pazderský (*1988) is a PhD student at the Faculty of Philosophy of the Charles University in Prague , pazderskyroman@seznam.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article