Issues Accessible Online


2-2013 / Recenze a reflexe / Daniela Tinková

JANA RATAJOVÁ, LUCIE STORCHOVÁ (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající. Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku

Praha 2008, Scriptorium, 592 s.

Daniela Tinková

Other contributions by the same author

Back to contents

Download article