dostupná čísla


Obsah časopisu

Dějiny zachycené v síti. Odsun/vyhnání v hypertextu Wikipedia

Václav Smyčka

Václav Smyčka (*1988), doktorand historie a germanistiky na Univerzitě Karlově v Praze , vsmycka@volny.cz       další články autora
Václav Smyčka ve své studii ukazuje, jak je v hypertextu Wikipedie pojednána problematika odsunu/vyhnání Němců z Československa po druhé světové válce. Autor sleduje vyjednávání konkrétní podoby vybraných článků k tématu, přičemž upozorňuje na jistou interpretační konzervativnost Wikipedie, danou péčí jádra jejích uživatelů o nekontroverznost textů. Zároveň porovnává hesla formulovaná obecně s hesly úzce tematicky zaměřenými, to vše v jejich české a německé jazykové mutaci. Smyčka konstatuje, že již samotné výrazné asymetrické uspořádání těchto článků v obou jazykových podobách determinuje výklad dějin uvnitř hypertextu, a tedy i výsledný názor čtenáře.