dostupná čísla


Obsah časopisu

Prezentace dějin na Wikipedii aneb touha po neměnnosti uprostřed nekonečné změny

Maren Lorenz

Maren Lorenz (*1965), mimořádná profesorka na Univerzitě v Hamburku, hostující profesorka v Torontu, Basileji a Vídni , maren.lorenz@uni-hamburg.de       další články autora
Maren Lorenz se ve své studii věnuje fenoménu online encyklopedie Wikipedie. Stručně shrnuje vývoj od jejího vzniku v roce 2000, resp. 2001, přičemž detailněji zkoumá podobu hesel, majících vztah k historickým vědám. Analyzuje politicky motivovanou manipulaci řady hesel a jejich ideologizaci, věnuje se ale též postupům, které byly vyvinuty, aby kontrolovaly provedené úpravy textů ze strany uživatelů encyklopedie. Přesto od užívání Wikipedie Lorenz spíše odrazuje, když poukazuje na její pouze zdánlivou informační stabilitu a problematickou kvalitu zpracování mnohých, především minoritních témat.