dostupná čísla


Obsah časopisu

MICHAELA WOLF, Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und Dolmetschen in der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918

Wien-Köln-Weimar 2012, Böhlau, 440 s.

Veronika Čapská

Veronika Čapská, docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , veronika.capska@fhs.cuni.cz       další články autora