dostupná čísla


Obsah časopisu

MIROSLAV BÁRTA, MARTIN KOVÁŘ (edd.), Kolapsy a regenerace; MIROSLAV BÁRTA, MARTIN KOVÁŘ (edd.), Civilizace a dějiny

Praha 2011, Academia, 814 s.; Praha 2013, Academia, 560 s.

Ondřej Hudeček

Ondřej Hudeček (*1985), doktorand na FHS UK , ondrej.hudecek@centrum.cz       další články autora