Issues Accessible Online


Journal Contents

MILOŠ HAVELKA, Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění

Brno 2010, Centrum demokracie a kultury, 416 s.

Jakub Rákosník

Jakub Rákosník (*1977), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy , Rakojaff@ff.cuni.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article