Issues Accessible Online


Journal Contents

JIŘÍ BRABEC, Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008)

Praha 2009, Akropolis, 320 s.

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , Milos.Havelka@fhs.cuni.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article