Issues Accessible Online


Journal Contents

DANIELA TINKOVÁ, Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě

Praha 2010, Argo, 672 s.

Pavla Horská

Pavla Horská (*1927), působila v Historickém ústavu AV ČR       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article