dostupná čísla


2-2015 / Studie a eseje / Veronika Čapská, Lucie Storchová

Transkulturalita místo národní mytologie?

Historický výzkum procesů kulturní výměny

Veronika Čapská, Lucie Storchová

Veronika Čapská (*1978), odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , veronika.capska@fhs.cuni.cz       další články autora
Lucie Storchová (*1979), působí na Fakultě humanitních studií UK , storchova_ lucie@yahoo.com       další články autora

Studie poskytuje kritický přehled vývoje teoretických a metodologických diskusí posledních třiceti let. Autorky chápou termín “relační dějiny” jako zastřešující pro široké spektrum přístupů, jež analyzují transfery, interakce, propojení a interdependence historických fenoménů a sdílí ambici překonat národní interpretační rámce. Studie ukazuje, že metodologické debaty jsou stále často ukotveny v národních kontextech (lze zmínit např. Francouzko-německou debatu o kulturním transferu a histoire croisée nebo anglofonní upřednostňování tzv. konceptu transnacionalismu, jenž sám odkazuje k ideji národa). Autorky spatřují příležitosti k reflektivnímu výzkumu a více analyticky pojatým přístupům v systematickém překračování hranic a intenzivní spolupráci relačních dějin s jinými disciplínami.

zpět na obsah

stáhnout článek