Issues Accessible Online


2-2015 / Diskuse a rozepře / Jan Horský

Subject’ and ‘Objectivity’ in the Th eory of Historiography

Jan Horský

Jan Horský (*1963) teaches at the Faculty of Humanities of the Charles University in Prague , honza.horsky@seznam. cz       Other contributions by the same author

Autor ve svém polemickém příspěvku, který reaguje na text Mikuláše Čtvrtníka, upozorňuje na dnes často nereflektované užívání pojmu subjektivní a objektivní v historických, antropologických a sociologických textech. Teoretický příspěvek se soustředí na subjekt badatele a na subjektivitu jako způsob vnímání sociální reality v poznávajícím procesu.

Back to contents

Download article