Issues Accessible Online


2-2015 / Recenze a reflexe / Filip Herza

MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie; MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století

Červený Kostelec 2014, Pavel Mervart, 264 s.; Praha 2014, NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 642 s.

Filip Herza

Filip Herza (*1986), působí na Fakultě humanitních studií UK , filipherza@gmail.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article