dostupná čísla


Obsah časopisu

Průmyslová revoluce jako vyprávění o západní modernizaci. Příspěvek k dějinám historiografické kultury Velké Británie

Jakub Raška

Jakub Raška (*1990), student na Ústavu hospodářských a sociálních dějiny Filosofické fakulty Univerzity Karlovy , jakub.raska@volny.cz       další články autora
Předložená studie se snaží uchopit historiografické paradigma průmyslové revoluce jinak než jako tradičně chápané dějiny společenských dopadů tržní ekonomiky a technických vynálezů či jako dějiny různých průmyslových odvětví. Autor tohoto textu naopak obrací svou pozornost od vlastního historického fenoménu na jeho jazykovou reprezentaci v dějepisectví, zde (z logických důvodů) především britské provenience. Účelem textu je historizace procesu, v rámci kterého se představa revoluce rozšířila z politické události na dlouhodobou strukturální proměnu společenských a ekonomických vazeb a jeho následné adopce historiografií poprvé v díle Arnolda Toynbeeho. Dále jde o analýzu zásadních historiografických děl a zmapování diskuse o důsledcích průmyslové revoluce. V rámci toho jsou zde rozcházející se analýzy a hodnocení průmyslové revoluce britskou dějepisnou produkcí chápány jako různé příběhy západní modernizace.