dostupná čísla


Obsah časopisu

Modifikace, změna, událost. Alain Badiou a ontologie historického

Jiří Růžička

Jiří Růžička je výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i. , ruzicka@flu.cas.cz       další články autora
Text se zaměřuje na ty části ontologie a fenomenologie filosofa Alaina Badiou, které poskytují dostatek podnětů pro reflexi nad povahou a vůbec možností historicity jako takové. Stěžejní důraz je pak kladen na Badiouovo pojetí události, jejích příbuzných forem a vůbec analýzu jejich podmínek. Promyšlení těchto problémů skrze marxistickou tradici historického materialismu je dále chápáno jako předpoklad pro rekonceptualizaci filosofie dějin v jejich klasickém kantovsko-hegelovském hávu.