dostupná čísla


Obsah časopisu

JIŘÍ ŠUBRT, Individualismus a holismus v sociologii. Jak překonat teoretické dilema?

Praha 2015, SLON, 152 s.

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora