Issues Accessible Online


1-2016 / Recenze a reflexe / Adéla Gjuričová

HANA HAVELKOVÁ, LIBORA OATES-INDRUCHOVÁ (edd.), Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989

Praha 2015, SLON, 512 s.

Adéla Gjuričová

Other contributions by the same author

Back to contents

Download article