dostupná čísla


Obsah časopisu

HANA HAVELKOVÁ, LIBORA OATES-INDRUCHOVÁ (edd.), Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989

Praha 2015, SLON, 512 s.

Adéla Gjuričová