Issues Accessible Online


Journal Contents

LUCIE STORCHOVÁ (ed.), Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě

Dolní Břežany 2014, Scriptorium, 452 s.

Tomáš Malý, Tomáš Borovský

Tomáš Malý (*1978), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , malytomas@phil.muni.cz       Other contributions by the same author
Tomáš Borovský (*1972), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , borovsky@phil.muni.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article