Issues Accessible Online


Journal Contents

MARTINA POWER, Hory a moře mezi „námi“. Vnímání hranic a prostoru v německé a britské cestopisné literatuře o Čechách a Irsku v letech 1750–1850

Praha 2015, Karolinum, 394 s.

Lenka Řezníková

Lenka Řezníková (*1970), Insitute of Philosophy, Czech Academy of Sciences , reznikova@flu.cas.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article