Issues Accessible Online


Journal Contents

VERONIKA STŘEDOVÁ, Strukturalismus v českém historickém myšlení; VERONIKA STŘEDOVÁ, Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu

Hradec Králové-České Budějovice 2014, Univerzita Hradec Králové – Bohumír Němec – Veduta, 176 s.; Hradec Králové-České Budějovice 2014, Univerzita Hradec Králové – Bohumír Němec – Veduta, 194 s.

Milan Řepa

Other contributions by the same author

Back to contents

Download article