Issues Accessible Online


2-2017 / Recenze a reflexe / Tomáš Malý

ONDŘEJ JAKUBEC, Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku

Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 482 s.

Tomáš Malý

Tomáš Malý (*1978), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , malytomas@phil.muni.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article