Issues Accessible Online


1-2018 / Recenze a reflexe / Jiří Hutečka

PETR WOHLMUTH, Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747 [Blood, Honour and Horror. Representations of Siege Warfare in British Journals During the Siege at Bergen op Zoom in 1747]

Prague 2017, Scriptorium, 476 pp.

Jiří Hutečka

Jiří Hutečka (*1979), Institute of History of the Philosophical Faculty of the University of Hradec Králové , jiri.hutecka@uhk.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article