dostupná čísla


1-2018 / Recenze a reflexe / Filip Herza

TARA ZAHRA, The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World

New York 2016, W. W. Norton & Company, 392 pp.

Filip Herza

Filip Herza (*1986), působí na Fakultě humanitních studií UK , filipherza@gmail.cz       další články autora

zpět na obsah

stáhnout článek