Issues Accessible Online


1-2019 / Recenze a reflexe / David Černín

JURAJ DVORSKÝ, Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu

Ružomberok 2017, Katolícka univerzita v Ružomberku, 194 s.

David Černín

Other contributions by the same author

Back to contents