dostupná čísla


Obsah časopisu

Existují obecné dějiny?

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , Milos.Havelka@fhs.cuni.cz       další články autora
Autor se v návaznosti na diskusní příspěvek Jana Horského „Obecné dějiny“, „obsahová filozofie dějin“ a evoluční teorie zamýšlí nad vznikem a náplní obecných dějin, přičemž upozorňuje na jejich neurčitost v českém historiografickém diskurzu již od 50. let 20. století. Důraz klade na rozdíly mezi pojmy obecné a světové dějiny, resp. na porozumění tomu, jakým způsobem se může a má přecházet od fakticity jednotlivých historických událostí a jejich neopakovatelné jedinečnosti na různých místech k „obecnému“ a k jeho „sjednocujícím“ charakteristikám. Spolu s tím hledá i historické kořeny užívání pojmu obecné dějiny od 18. století a genezi názorů, jež filozofii dějin považovaly za základní cestu k poznání historické nutnosti. Vůči těmto koncepcím staví teoreticky jednoznačnější a metodologicky propracovanější tzv. „sdílené dějiny“, zaměřené na hledání paralel a strukturních analogii určitých civilizačních, sociálních a politických procesů, jdoucí za prvoplánové rozdíly národních dějin, a zejména „komparativní dějiny“, svými intencemi a závěry rovněž směřující k určité zobecňující reflexi.