Issues Accessible Online


2-2019 / Recenze a reflexe / Andrea Talabér

DAGMAR HÁJKOVÁ, PAVEL HORÁK, VOJTĚCH KESSLER, MIROSLAV MICHELA (edd.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Praha 2018, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 536 s.

Andrea Talabér

Other contributions by the same author

Back to contents