dostupná čísla


2-2010 / Recenze a reflexe / Jan Horský

DANA ŠTEFANOVÁ, Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nordböhmen, 1558–1750

Wien-München 2009, Verlag für Geschichte und Politik – Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 342 s.

Jan Horský

Jan Horský (*1963), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , honza.horsky@seznam. cz       další články autora

zpět na obsah

stáhnout článek