dostupná čísla


2-2010 / Diskuse a rozepře / Milena Bartlová

Královské umění a stav české uměleckohistorické medievistiky AD 2010

Milena Bartlová

Milena Bartlová (*1958), působí na Akademii výtvarných umění v Praze , bartlova.m@seznam.cz       další články autora

Roku 2010 vyšly dvě obsáhlé publikace, shrnující mnohaletou práci předních českých medievistů – Jiřího Kuthana Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců a Kláry Benešovské (ed.) Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310 (Katalog výstavy Galerie, Muzea a Archivu hl. m. Prahy). Po shrnutí obsahu těchto knih je kritice podroben metodologický přístup obou badatelů (či editorky a jejích spolupracovníků v případě katalogu výstavy). Ukazuje se, že sdílejí obdobný přístup, specificky pracují s literaturou a používají zastaralé metody práce s historickými prameny. Nejkritičtějším prvkem je jejich nedostatek pozornosti k nejnovější historiografické literatuře a přehlížení základních přístupů ke kulturním dějinám. Tyto prvky s nimi sdílí značná část českých uměnovědných medievistických prací.

zpět na obsah

stáhnout článek