dostupná čísla


Obsah časopisu

Historie ve znovuzrozené volné soutěži. Česká a slovenská postkomunistická transformace a její dominantní historické příběhy

Tomáš Sniegoň

Tomáš Sniegoň (*1965), působí na Univerzitě v Lundu ve Švédsku , tomas.sniegon@telia.com       další články autora
Dva ze čtyř historických narativů, český národně-liberální a slovenský národně-evropský, sytily českou a slovenskou historii národním a demokratickým smyslem, využívajíce historii k legitimizaci budoucích cílů v těchto oblastech. Dva zbývající historické narativy, komunistický a slovenský národně-katolický, zaujímaly se svým způsobem využívání historie vysloveně konfrontační postoj vůči „politicky liberálním” hodnotám, třebaže se ve své obnovené verzi z devadesátých let dvacátého století již neodvolávaly otevřeně k totalitní moci. Všechny čtyři narativy nicméně pracují s vlastními národy a dějinami jako s monolitickými kategoriemi, a následně nezvládají odpovídat na otázky, které nezapadají do jejich konceptu významů české a slovenské historie. Ve snaze definovat nové postkomunistické hodnoty mnozí protagonisté nezvládli opustit, nebo alespoň zproblematizovat etnicky podmíněnou představu národa.