dostupná čísla


Obsah časopisu

Historik ve víru dějin a dlouhé století ve Víře v pokrok

Tomáš Hermann

Tomáš Hermann (*1974), působí v Kabinetu dějin vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR , hermann@usd.cas.cz       další články autora
Článek se zabývá polemikou o devatenáctém století v knize Bedřicha Loewensteina Víra v pokrok, v kontextu Lowensteinova života a díla. V první části autor článku podrobně sleduje vývoj Loewensteinovy práce od mládí k dnešku, a umisťuje ji do kontextu české historiografie dvacátého století. Z úhlu pohledu Loewensteinových dlouhodobých výzkumných zájmů a jejich syntézy v nejnovějším opus magnum, autor rozebírá nejdelší pasáž o „dlouhém století” jako skutečné jádro a intelektuální záměr knihy. Dalším postojem stejného významu je nevíra v pokrok, to jest skepse a deziluze, které v knize vytvářejí vnitřní napětí. V podrobném přehledu obsahu a struktury Loewensteinova pojetí devatenáctého století vystupují jako klíčový prvek vzájemně se podmiňující procesy zásadní historizace a biologizace evropského myšlení.