dostupná čísla


Obsah časopisu

„Nové mocnosti“ nastupující modernity

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , Milos.Havelka@fhs.cuni.cz       další články autora
Se zaměřením na kapitoly o raném novověku v Loewensteinově Víře v pokrok, autor polemizuje s tématy „nových sil” na prahu procesu evropské modernizace, to jest s disciplinací a svobodou. Umisťuje Loewensteinovu interpretaci do kontextu nedávného socio-historického výzkumu, ale i dřívějších prací (například Freedom and Organization Bertranda Russella z roku 1934), za účelem popisu raně novověkého fenoménu civilizace s jejími proměnami vnějšího i vnitřního nátlaku, prvky soutěže a vzájemné závislosti, homogenizace člověka, disciplinace jako předpokladu občanské společnosti, a otevřené, nebo nadcházející, budoucnosti jako sférami života nejvlastnějšími lidským bytostem.