dostupná čísla


Obsah časopisu

Bonapartismus. K pracovnímu postupu a esejistickému stylu B. Loewensteina s důrazem na „přesahy daného“

František Svátek

František Svátek (*1936), před penzionováním působil na katedře politologie Filozofické fakulty UK , svatekfr@seznam.cz       další články autora
Autor se navrací k vlastnímu přehledovému popisu Loewensteinova historického myšlení, které zformuloval před deseti lety a nazval „přesahy daného”. Nyní se soustředí na dominantní témata Loewensteinova výzkumu zdrojů modernity v devatenáctém století – jmenovitě tématu „bonapartismu”, které je nápadně reflektováno také v nejnovější knize Víra v pokrok. Sleduje, jak se téma postupně v Loewensteinových pracích objevovalo, od raných prací znovunastolení tvrdé linie komunistického režimu (s její politikou „normalizace”), která měla naopak inovativní dopad na samizdatovou historiografii. Autor přidává vlastní úvahy nad tím, jak jeho generaci překonávala dogmatický marxismus.