dostupná čísla


Obsah časopisu

To je přece pokrok, pokrok, pokrok…

Antonín Kostlán

Antonín Kostlán (*1955), působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR , kostlan@seznam.cz       další články autora
Článek se věnuje tématu „pokroku” v širší perspektivě kulturních dějin. Autor na sérii ikonografického materiálu ukazuje od raně novověkého zobrazení hierarchického lineárního uspořádání, přes apoteózu technologicko-vědeckého pokroku a historizující heroizaci devatenáctého století, až ke dnešním karikaturám, které spojují dřívější modely a ikony biologické evoluce, a zobrazují návrat člověka do stavu halbidiota.