dostupná čísla


Obsah časopisu

Pokrok vlastenský

Jiří Rak

Jiří Rak (*1947), působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze , jiri-rak@seznam.cz       další články autora
Nad několika příklady autor přemítá nad vzájemným podmíněním obecné idey pokroku a fenoménu „národního obrození”, s ekonomickou a kulturní emancipací českého národa pohledem aktérů tohoto procesu. Zapojuje často užívaný termín „národní pokrok” a ukazuje vnitřní napětí a odstup vůči obecnému „náboženství pokroku”, a význam jejich konzervativních prvků. V ironickém rámci Strany mírného pokroku v mezích zákona Jaroslava Haška nachází autor vhodnou zkratku, vystihující porozumění pokroku ze strany českých národních obrozenců.