Issues Accessible Online


2-2009 / Recenze a reflexe / Antonín Kostlán

VLADIMÍR URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu

České Budějovice 2008, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (Monographia historica 9), 304 s.

Antonín Kostlán

Antonín Kostlán (*1955), působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR , kostlan@seznam.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article